Redigeren/ herschrijven

Je kan een tekst hebben die je nagekeken wilt hebben. Misschien is de tekst je zo aangeboden of heb je de tekst zelf geschreven, maar wil je dat daar iemand onafhankelijk naar kijkt. Ik omschrijf redigeren als tekst corrigeren en verbeteren voor publicatie.

Je kan ook een stap verder gaan en dat is een tekst herschrijven. Als je een tekst hebt vol met 'dure' woorden, maar je wilt een publiek informeren dat ook minder leesvaardige mensen omvat, dan is dat niet zo handig. Je wilt immers dat iedereen je informatie begrijpt. Bovendien kan een moeilijke tekst ook leiden tot desinteresse waardoor je boodschap nu of in de toekomst helemaal niet meer overkomt. Dat zou zonde zijn.


Taal is een wonderlijk verschijnsel. Soms zijn er duidelijke regels, maar het kan ook voorkomen dat er geen regels zijn. Om het nog lastiger te maken kunnen regels ook nog eens wijzigen of worden uitgebreid. Ook is er een verschil in spreektaal en schrijftaal. Om nog maar niet te spreken van straattaal.

Soms zijn ook woordenboeken het niet met elkaar eens. Het (her)schrijven van een tekst zal  zelden perfect zijn. De betekenis van een woord of zin kan zelfs veranderen als je de  woordvolgorde omdraait: 

Dus dit gebeurt nooit weer

Dit gebeurt dus nooit weer

De eerste zin heeft veel meer overtuiging dan de tweede.


Het is belangrijk om te weten voor wie je een tekst schrijft, maar ook met welk doel.


Ik kan hulp bieden bij zowel redigeren als corrigeren.

Voor wie je iets schrijft is belangrijk. Niet iedereen heeft namelijk een zelfde taal niveau. Sommigen zijn zelfs laag- of ongeletterd.
Europees zijn er 3 niveaus vastgesteld:
A: Basisgebruiker (A1/A2: beginner)
B: Zelfstandige gebruiker (B1/B2:
gevorderd)
C: Vaardige gebruiker (C1/C2:
vergevorderd).
In Nederland wordt daarvan afgeweken. Men hanteert hier 4 fundamentele niveaus, die afhankelijk zijn van de hoogte van je opleiding (1F t/m 4F).
Daarnaast zijn er ook nog een streefniveaus (1S t/m 4S).
Voor de mensen die niet het 1F niveau hebben (vaak aangeduid als ongeletterd) is er een aparte training.
NT1 is voor mensen waarbij Nederlands de moedertaal is.
NT2 is voor mensen die een andere taal als moedertaal hebben.